Ocena kompetencji pracownika

Uczestnicy AC - przygotowanie do udziału w sesji

Według powszechnie panującej opinii, prognozy formułowane przy wykorzystaniu metody ośrodka oceny (Assessment center) cieszą się wysoką trafnością względem innych metod oceny.

Poza spełnieniem szeregu kryteriów związanych z samym projektowaniem ośrodka oceny, doborem ćwiczeń, szkoleniem osób oceniających, należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu uczestników do udziału w sesji. Oczywiście, przygotowanie to jest ważne nie tylko ze względu na dbałość o trafność późniejszej oceny, ale ze względu na zapewnienie odpowiedniego komfortu uczestnikom badania.

Sytuacja „testowania”, często traktowana jest jako zagrażająca i zawsze budzi wiele naturalnych wątpliwości ze strony osób badanych. Odpowiednio wczesne i dokładne przygotowanie uczestników do udziału w sesji pozwala na przynajmniej częściowe rozwianie wątpliwości, sprzyja większemu zaufaniu do procesu oceny oraz zaangażowaniu w wykonywanie zadań.

Dla uczestników należy przygotować najlepiej w pisemnej formie szczegółowe informacje dotyczące ośrodka oceny. Powinny one uwzględniać cel ośrodka, ogólne zasady funkcjonowania ośrodka, kryteria wyboru uczestników, informacje o osobach zaangażowanych w prowadzenie ośrodka oceny (osoby oceniające). Uczestnik powinien uzyskać informacje o rodzaju zadań w jakie będzie zaangażowany (ćwiczenia symulacyjne indywidualne, grupowe, prezentacja, wywiad, testy psychologiczne i in.) oraz o tym w jaki sposób zostaną wykorzystane wyniki. Określić należy rodzaj i termin informacji zwrotnych, a także formę i termin ich przekazania uczestnikowi. Dodatkowo, powinno się stworzyć uczestnikom możliwość bezpośredniej konsultacji z organizatorami ośrodka oceny, jako szansy na ewentualne uzupełnienie informacji pisemnych.

Warto przeczytać

Książka o metodzie AC nr 1

K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur
Assessment/Development Center

Książka o metodzie AC nr 2

Kurt Durnwalder
Assessment-center

Książka o metodzie AC nr 3

Christof Obermann
Assessment Center

Książka o metodzie AC nr 4

K. L. Wolbang
Assessment-Center

Książka o metodzie AC nr 5

A. Weidemann, C. Stowe, M. Paschen, D. Turck
Assessment Center professionell

Książka o metodzie AC nr 6

J. Wieczorek
Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC