Ocena kompetencji pracownika

Na czym polega metoda Assessment Center

Ostatnimi czasy wzrasta zainteresowanie metodą Assessment Centre jako narzędziem pozwalającym na ocenę kompetencji pracowników. Nie wszystkie jednak proponowane na rynku usługi określane mianem Assessment Centre są nimi w rzeczywistości.

Właściwa usługa Assessment Centre:

 • jest wielowymiarowym procesem, dlatego też trafnym i obiektywnym;
 • uczestnicy badania biorą udział w wielu zadaniach o odmiennym charakterze (testy, symulacje, wywiad);
 • są obserwowani przez zespół osób oceniających (według określonej zasady: jednego uczestnika badania powinno obserwować dwóch specjalnie do tego przeszkolonych asesorów);
 • ocenianych jest wiele kompetencji (dostosowanych i zdefiniowanych zgodnie z wymogami danego stanowiska pracy).
 • Każde odstępstwo od powyższych warunków sprawia, iż nie mamy do czynienia z metodą AC. Różnorodność zadań daje możliwość ocenienia jak największej ilości kompetencji wymaganych na danym stanowisku, ocenienia tej samej kompetencji w co najmniej dwóch zadaniach (niezależnie od tego czy będą to dwie symulacje czy test i symulacja). Zmniejszenie liczby zadań pozbawia możliwości rzetelnej oceny danej kompetencji.

  Z kolei obserwowanie badanego tylko przez jedną osobę pozbawia metodę obiektywności i również rzetelności (nawet wprawnemu obserwatorowi może coś umknąć, nie ma możliwości skonfrontowania własnych obserwacji z innym obserwatorem). A już zupełnie trudno sobie wyobrazić obserwowanie grupy osób przez jedną osobę.

  Czas trwania procesu oceny nie jest istotny, ważne jest natomiast jasne zdefiniowanie i opisanie kompetencji, które są obserwowane. Sesje badania powinna kończyć narada asesorów, podczas której zostaną przedyskutowane indywidualne oceny poszczególnych uczestników badania. Rezultatem przeprowadzonego badania nie może być swobodna opinia nawet najbardziej doświadczonego konsultanta.

  Innym istotnym warunkiem rzetelności procedury AC jest poinformowanie osób badanych o celu badania, uprzedzenie ich, że taka procedura będzie miała miejsce. Badanie w żadnym wypadku nie powinno być przeprowadzane przy okazji innych planowanych działań, np. podczas szkolenia.

  Warto przeczytać

  Książka o metodzie AC nr 1

  K. Wąsowska-Bąk, D. Górecka, M. Mazur
  Assessment/Development Center

  Książka o metodzie AC nr 2

  Kurt Durnwalder
  Assessment-center

  Książka o metodzie AC nr 3

  Christof Obermann
  Assessment Center

  Książka o metodzie AC nr 4

  K. L. Wolbang
  Assessment-Center

  Książka o metodzie AC nr 5

  A. Weidemann, C. Stowe, M. Paschen, D. Turck
  Assessment Center professionell

  Książka o metodzie AC nr 6

  J. Wieczorek
  Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody AC